Život ve vodě

Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje: (UN)

Pomozte k dosažení tohoto cíle např.:

  • Ochranou vodních ekosystémů a biodiverzity
  • Snižováním spotřeby plastových výrobků a důslednou recyklací plastových odpadů
  • Podporou rozvoje inovativních technologií k zamezení plýtvání a znečisťování vodních zdrojů