Výpočet
uhlíkové stopy

Uhlíková stopy společnosti definuje dopad aktivit společnosti na klimatický systém. Její výpočet je základním krokem pro nastavení efektivní strategie udržitelného rozvoje. Náš procesní postup byl certifikován mezinárodní certifikační společností TUEV NORD.

Nefinanční
reporting

Nefinanční reporting umožňuje společnostem určit, měřit, plánovat a zveřejňovat komplexní podložené údaje spojené s udržitelností a stává se nedílnou součástí společností všech velikostí. Využijte naší služby vytvoření ESG strategie a přípravy nefinančního reportingu na míru!

Koncepce udržitelnosti

Efektivní komunikace vašich pokroků a výsledků zúčastněným stranám je nedílnou součástí nefinančního reportingu. Podělte se s ostatními o Vaše úspěchy!

Doprovodné služby

Námi nabízené doprovodné služby vám pomohou akcelerovat váš posun v rámci udržitelné transformace!