Klimatická opatření

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů: (UN)

Pomozte k dosažení tohoto cíle např.:

  • Aktivní snahou snižovat provozní emise
  • Využíváním čistých a obnovitelných zdrojů
  • Šířením povědomí o důsledcích klimatických změn u zaměstnanců i široké veřejnosti