Život na souši

Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity: (UN)

Pomozte k dosažení tohoto cíle např.:

  • Volbou lokálních produktů z ekologicky šetrné výroby
  • Podporou biologické rozmanitosti lokální fauny a flóry
  • Zamezením znečisťování okolitých suchozemských ekosystémů
  • Investováním do zelené infrastruktury