Mír, spravedlnost a silné instituce

Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních: (UN)

Pomozte k dosažení tohoto cíle např.:

  • Zamezením a odsouzením korupčních praktik
  • Nastavením a dodržením zásad politiky transparentnosti
  • Podporou protikorupčních organizací