Partnerství ke splnění cílů

Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství: (UN)

Pomozte k dosažení tohoto cíle např.:

  • podporou potravinových bank a organizací redistribujících potravinové přebytky
  • snížením tvorby potravinového odpadu
  • podporou lokálních farmářů a ekologických postupů v zemědělství