Konec hladu

Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny: (UN)

Pomozte k dosažení tohoto cíle např.:

  • Kontinuálním vzděláváním a rozvíjením schopností svých zaměstnanců
  • Vedením trainee programů a projektů na podporu vzdělávaní dětí a mládeže