Zdraví a kvalitní život

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny bez ohledu na věk: (UN)

Pomozte k dosažení tohoto cíle např.:

  • zabezpečením wellbeingu zaměstnanců na pracovišti i mimo něj
  • snahou o dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců
  • poskytováním kvalitních produktů a služeb s pozitivním vlivem na veřejné zdraví