Konec chudoby

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách: (UN)

Pomozte k dosažení tohoto cíle např.:

  • tvorbou důstojných pracovních míst
  • nastavením férových pracovních podmínek
  • poskytováním zboží a služeb, které usilují o zlepšení života zranitelných skupin