Pitná voda a kanalizace

Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi: (UN)

Pomozte k dosažení tohoto cíle např.:

  • Šetrným a uvědomělým zacházením s vodními zdroji
  • Výběrem chemicky nezávadných čistících produktů
  • Podporou lokálních organizací zabývajících se ochranou vody