Dostupné a čisté energie

Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny: (UN)

Pomozte k dosažení tohoto cíle např.:

  • Výběrem nejlepšího dostupného zdroje čisté energie
  • Investováním do výzkumu a rozvoje nových energetických technologií
  • Zavedením šetrných spotřebních opatření