Vypracování reportu o udržitelnosti v souladu s mezinárodně uznávaným reportingovým rámcem GRI Strandards