Sběr dat

Důležitým krokem pro naše výpočty a zpracování reportů je kvalitní sběr dat.