Výpočet v rozsahu 1, 2 a 3

Výpočet uhlíkové stopy může být proveden pouze v minimálním rozsahu – scope 1 a 2, nicméně, aby informace o uhlíkové stopě dostatečně vypovídala o dopadech činností vaší společnosti na klimatický systém a bylo možné navrhnout efektivní dekarbonizační strategii, doporučujeme provést také výpočet v rozsahu 3.