Méně nerovností

Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi: (UN)

Pomozte k dosažení tohoto cíle např.:

  • Podporou férových fiskálních, mzdových a sociálních politik
  • Zaměřením se na uspokojování potřeb znevýhodněných skupin obyvatelstva
  • Přispíváním k rozvoji opatření sociální ochrany