COP15: Historická globální dohoda pro přírodu a lidstvo

Dne 19.12. se EU na konferenci OSN o biologické rozmanitosti COP15 v kanadském Montrealu připojila k 195 zemím historického globálního rámce biologické rozmanitosti Kunming-Montreal. Tento rámec obsahuje globální cíle a záměry, jejichž cílem je chránit a obnovovat přírodu pro současné a budoucí generace, zajistit její udržitelné využívání a podnítit investice do zeleného globálního hospodářství. Společně s Pařížskou dohodou o klimatu připravuje cestu ke klimaticky neutrálnímu, přírodě pozitivnímu a odolnému světu do roku 2050.

Dohoda představuje pevný rámec s jasnými, měřitelnými cíli a záměry, s kompletními opatřeními pro monitorování, podávání zpráv a přezkumů pro sledování pokroku, doplněným robustním balíčkem mobilizace zdrojů.

Dohoda Kunming-Montreal urychlí ambiciózní politiky na celém světě a zmobilizuje finanční prostředky pro biologickou rozmanitost ze všech zdrojů – 200 miliard USD ročně do roku 2030. Zavazuje světové společenství k opatřením na ochranu a obnovu přírody a odstranění znečištění, jako jsou opatření, která jsou součástí Zelené dohody pro Evropu. To zajistí, že příroda bude i nadále podporovat společnosti, ekonomiky a komunity po celá desetiletí.

Cíle a úkoly pro ambiciózní opatření do roku 2030 a 2050

Dohoda o biologické rozmanitosti Kunming – Montreal obsahuje klíčové globální cíle pro:

• Do roku 2030 obnovit 30 % poškozených ekosystémů na celém světě (na pevnině i na moři).

• Do roku 2030 zachovat a spravovat 30 % oblastí (suchozemských, vnitrozemských, pobřežních a mořských).

• Zastavit vymírání známých druhů a do roku 2050 desetinásobně snížit riziko vyhynutí a míru vymírání všech druhů (včetně neznámých).

• Snížit riziko pesticidů nejméně o 50 % do roku 2030.

• Snížit ztráty živin do životního prostředí nejméně o 50 % do roku 2030.

• Snížit rizika znečištění a negativní dopady znečištění ze všech zdrojů do roku 2030 na úroveň, která není škodlivá pro biologickou rozmanitost a funkce ekosystémů.

• Snížit do roku 2030 celosvětovou stopu spotřeby, mimo jiné výrazným snížením nadměrné spotřeby a produkce odpadů a snížením potravinového odpadu na polovinu.

• Udržitelně spravovat oblasti zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví a podstatně zvýšit agroekologii a další postupy šetrné k biologické rozmanitosti.

• Boj proti změně klimatu pomocí řešení inspirovaných přírodou.

• Do roku 2030 snížit míru vysazování a usazování invazních nepůvodních druhů nejméně o 50 %.

• Zajistit bezpečné, zákonné a udržitelné využívání volně žijících druhů a obchod s nimi do roku 2030.

• Ozelenit městské prostory.

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7834