Vypracování reportu o souladu aktivit s EU taxonomii